GDPR a poučení klienta

Advokátní kancelář důsledně chrání informace o svých klientech.

GDPR

Advokátní kancelář v souladu s platnými právními předpisy i advokátní etikou dodržuje přísná pravidla týkající se zpracování osobních údajů a informací, které získává od svých klientů na základě smlouvy o poskytování právních služeb.

Veškeré informace včetně osobních údajů jsou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákonem č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Poučení klienta

Mimosoudním řešením případných sporů mezi advokátem a klientem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). 

Kontaktní údaje tohoto pověřeného subjektu najdete na www.cak.cz

 

Potřebujete právní konzultaci nebo pomoc?